Na školách zapojených do projektu Škola dotykem proběhlo vstupní šetření výzkumu. Až 62 procent žáků věří, že jim tablet pomůže lépe se učit.

20. 11. 2014 NOVINKY
Na školách zapojených do projektu Škola dotykem proběhlo vstupní šetření výzkumu. Až 62 procent žáků věří, že jim tablet pomůže lépe se učit.

Během září a října bylo na 12 školách v České republice, které jsou zapojeny do projektu Škola dotykem, realizováno vstupní výzkumné šetření. Zúčastnilo se ho 398 žáků a 85 učitelů. Cílem výzkumu, který bude probíhat až do konce školního roku, je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce.

V rámci vstupního výzkumného šetření odpovídali žáci na otázky rozdělené do několika částí. Tak například dotazník na téma digitálních technologií měl zjistit, jak pracují s internetem a počítačem doma i ve škole a jaký mají názor na jejich význam. Cílem učitelského dotazníku bylo dozvědět se, jak učitelé používají technologie a jaká jsou jejich očekávání od projektu.

Z výsledků vstupního šetření mimo jiné vyplývá, že 62 procent žáků souhlasí s tvrzením: „Věřím tomu, že mi počítač/tablet pomůže lépe se učit“. Naopak 18 procent respondentů s ním nesouhlasí a 20 procent dotázaných neví. S výrokem, že by je používání počítače/tabletu při výuce zpomalovalo, nesouhlasí 61 procent žáků. Kladně odpovědělo 21 procent a 18 procent z dotázaných neví. Žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol byl položen dotaz, nakolik je podle nich důležité učit se pomocí počítače/tabletu, protože jim to pomůže při dalším studiu. S tímto tvrzením souhlasí 70 procent, 20 procent neví a zbytek nesouhlasí. Zajímavý je také názor na používání počítače/tabletu ve více hodinách. Až 75 procent dotázaných by jejich častější používání uvítalo.

Učitelé se v rámci vstupního šetření vyjadřovali například k tomu, jaký vliv má na žáky a studenty používání informačních a telekomunikačních technologií (ICT) ve výuce. Velmi pozitivně hodnotili vliv na jejich úsilí, motivaci a radost z učení. Stejně pozitivně se vyjádřilo 87 procent dotázaných učitelů k tomu, zda má používání ICT vliv na budoucí uplatnění žáků a studentů.

„Cílem probíhajícího výzkumu je zmapovat vnímání a dosah projektu Škola dotykem. Posoudit změny vnímání digitálních technologií jako důležité součásti vzdělávacího procesu a vlivy dotykových technologií na změnu přípravy učitelů na výuku a na průběh vyučovací hodiny. V neposlední řadě chceme zjistit, zda po zapojení tabletů do výuky došlo ke změně postoje žáků ke škole a ke vzdělávacímu procesu,“ uvedl Radomír Masaryk, psycholog a vedoucí výzkumu a dodal: „Závěrečné šetření bude probíhat ke konci školního roku. Budeme mimo jiné rovněž přítomni na modelových hodinách, pozorovat a analyzovat videa. Budeme hovořit s učiteli, žáky a řediteli škol.“

Empirický výzkum není jedinou aktivitou, která se nyní v rámci projektu Škola dotykem realizuje. „V listopadu probíhají metodické semináře, na kterých se setkávají učitelé ze zapojených škol a předávají si dosavadní zkušenosti z digitálních tříd. Na těchto workshopech se zároveň dozvídají nové možnosti práce s tablety a jejich využití v rámci výuky. Současně jsou na webových stránkách www.skoladotykem.cz v sekci Materiály zveřejňovány digitální výstupy žáků a učitelů. Jedním z výstupů jsou videoblogy, ve kterých učitelé popisují možnosti využití tabletů ve výuce. Společně se také shodují na prohloubení vztahu mezi žákem a učitelem při zachování důležitosti osobnosti učitele ve vyučovacím procesu,“ řekl Michal Orság, lektor a koordinátor projektu Škola dotykem neziskové organizace EDULAB.

Škola dotykem je výzkumný projekt, do kterého je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Vybraným školám daly k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.