Nezisková organizace EDUkační LABoratoř spouští Program podpory digitalizace škol 2015/2016. Nově pro 2000 škol

14. 9. 2015 NOVINKY

O tisíc škol více než v loňském školním roce se může zapojit do Programu podpory digitalizace škol, jehož cílem je zvýšení využívání moderních technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve školách v České republice. „Rozhodli jsme se, že program otevřeme pro 2000 škol na základě výsledků červnového dotazníkového šetření. Opět se potvrdilo, že se rok od roku zvyšuje počet škol a pedagogů, kteří využívají ICT technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce. Interaktivní výuka je podle nich efektivnější, žáci jsou pozornější, kreativnější a zvýšila se jejich motivace ke studiu,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB.

INFOGRAFIKA_DOTAZNIKOVE SETRENI_PPDS_2014-2015_Page_1

Do Programu podpory digitalizace škol se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy z celé České republiky prostřednictvím online registračního formuláře na webové stránce www.edukacnilaborator.cz/registrace. Program školám poskytuje řadu výhod, například získání bezplatného přístupu k digitálním vzdělávacím materiálům na portálu eKabinet.cz, bezplatné školení pro učitele zaměřené na dotykové technologie a digitální obsah nebo možnost zapojení školy do projektů a aktivit. „Jsem velice ráda, že EDULAB vytváří úžasné věci pro učitele, které zjednodušují a přitom zefektivňují práci. Čas, který učitel na začátku vynaloží do „prozkoumání“ nové věci, se mnohonásobně vrátí nejen jemu, ale hlavně jeho žákům,“ konstatovala Jana Doležalová, učitelka Základní školy ve Vimperku, která se do programu zapojila vloni. „Vzhledem k našemu projektu Školka hrou na podporu předškolního vzdělávání budeme realizovat v rámci Programu podpory digitalizace škol v tomto školním roce také aktivity pro učitele mateřských škol. Program je však stále otevřen i pro základní a střední školy, které mají zájem zapojit se do procesu digitalizace a podporovat moderní trendy ve výuce,“ sdělil Michal Orság.

V rámci benefitů programu mohou školy mimo jiné získat přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz, který obsahuje přes 50 tisíc profesionálně vytvořených digitálních vzdělávacích materiálů z různých předmětů, například pro předškolní vzdělávání a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přírodovědné předměty či anglický jazyk. „Digitální vzdělávací obsah na eKabinet.cz využívám ve své speciální třídě pro děti s různým typem postižení pomocí dotykového monitoru. Chci vyzdvihnout metodickou příručku Školka hrou pro mateřské školy, kterou považuji za velmi kvalitní podpůrný materiál každé učitelky,“ řekla Veronika Ešpandrová, učitelka ve speciální třídě MŠ Láň v Rychnově nad Kněžnou. O své zkušenosti se podělila také Zdeňka Kadláčková, ředitelka školy ZŠ a MŠ v Rudné pod Pradědem: „Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola, nepoužíváme veškerý obsah, ale vybrali jsme si Matematiku pro 1. stupeň ZŠ, kterou zapojujeme do výuky v 1. i 2. ročníku. Dětem se tento styl zpestření výuky velmi zamlouvá a mají ho rády. Velmi na projektu oceňujeme bezplatný přístup k dobře propracovaným a kvalitním produktům.“

V průběhu loňského školního roku bylo dále v rámci benefitů bezplatně proškoleno lektory neziskové organizace EDULAB více než 1000 pedagogů. „Na programu si cením možnosti absolvovat seminář zaměřený na práci s portálem eKabinet.cz a také vítám možnost účastnit se bezplatných odborných seminářů v oblasti digitalizace,“ ocenila výhody učitelka Veronika Ešpandrová. „Semináře a školení, která jsme v rámci loňského ročníku Programu podpory digitalizace škol realizovali jednak ve vzdělávacím centru EDULAB, jednak na školách v rámci celé České republiky, se ukázala jako přínosná. Učitelé by si práci s moderními technologiemi měli sami vyzkoušet, aby poté nové postupy mohli efektivně zapracovat do svých příprav. Proto i v letošním školním roce budeme bezplatné semináře a školení pro učitele v centru EDULAB i na školách pořádat,“ řekl Michal Orság.

Do Programu podpory digitalizace škol ve školním roce 2014/2015, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bylo zapojeno 1000 škol z celé České republiky. Červnového dotazníkového šetření se zúčastnilo 730 učitelů. Ze šetření vyplývá, že 97 procent učitelů považuje ICT technologie ve výuce za důležité. ICT technologie používá ve výuce pravidelně téměř každou vyučovací hodinu 42 procent z nich, 52 procent příležitostně pro zpestření hodiny, čtyři procenta výjimečně a jen dvě procenta je zatím nevyužívají. Vzdělávací aplikace a digitální obsah pak využívá 80 procent dotázaných učitelů. „Já osobně na něm oceňuji nový způsob výuky a seznamování dětí s pomůckami, které doposud neznaly a práci s nimi. Pro děti je to zpestření při činnosti, která se tak pro ně stává zajímavější a zábavnější,“ uvedla Ilona Bečková, učitelka MŠ Srdíčko v Pardubicích.