V Mateřské škole Sbíhavá v Praze jsme otevřeli Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

13. 10. 2015 NOVINKY

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 12. října otevřeno v Mateřské škole Sbíhavá v Praze.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Sbíhavá budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

Jsme na startovací čáře tohoto projektu, který bereme jako výzvu. Nejen, že je to další z možností jak získat nové poznatky pro práci s dětmi, ale hlavně, je to úžasná příležitost, podělit se o námi získané zkušenosti, se svými kolegyněmi. Vnímám to jako přínos nejen pro nás dospělé, ale hlavně pro děti, kterým můžeme ještě více zpříjemnit pobyt v mateřské škole, uvedla Helena Petříčková, ředitelka MŠ Sbíhavá a učitelka Šárka Rummelová dodala: „S interaktivní tabulí s dětmi pracuji a ráda se nechám inspirovat dalšími možnostmi práce s moderními technologiemi, které čerpám také z metodické příručky Školka hrou. Oceňuji na ní propojenost témat s materiály na www.ekabinet.cz. Je to kniha plná inspirací a nápadů.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 1561d149eaaf17.JPG
  • 2561d14a093022.JPG
  • 3561d14a1e3b7c.JPG
  • 5561d14a32fd25.JPG
  • 4561d14a48f892.JPG
  • 7561d14a6274a3.JPG
  • 6561d14a72574b.JPG
  • 8561d14a86d4eb.JPG