Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole Ústí nad Labem Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

17. 12. 2015 NOVINKY

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 17. prosince otevřeno v Mateřské škole Ústí nad Labem ve Vojanově ulici.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Ústí nad Labem budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Velice nás zaujalo, že metodická příručka Školka hrou podporuje a rozvíjí moderní formy vzdělávání, aplikuje moderní technologie a zavádí je do výuky. Metodika tohoto typu pro předškolní vzdělávání chyběla. Je ucelená, přehledná a je v ní velké množství nápadů a tipů na vlastní tvorbu a je provázaná s webem. Do naší mateřské školy jsme nakoupili digitální technologie a budeme je díky publikaci Školka hrou snáze používat a zavádět do vzdělávacích činností,“ uvedla Lenka Klimešová, učitelka mateřské školy.

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 15672e532b464e.JPG
  • 35672e53386282.JPG
  • 25672e5346d925.JPG
  • 55672e5353a56c.JPG
  • 65672e536d0c4e.JPG
  • 45672e536021d7.JPG
  • 75672e537e23d5.JPG
  • 85672e538e761d.JPG