Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole v České Lípě Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

23. 9. 2016 NOVINKY

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 21. září otevřeno v Mateřské škole Arbesova, v České Lípě.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Arbesova budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Je to pro nás výzva a současně podnět k dalšímu rozvoji. Pedagogové se seznámí s novými technologiemi a formami výuky, a díky sebevzdělávání mohou vnášet do praxe nové poznatky a dovednosti. S nově získanými zkušenostmi se rády podělíme s kolegyněmi z jiných mateřských škol, budeme se učit navzájem,“ uvedla Pavlína Černá, ředitelka mateřské školy. Lektorky Zuzana Jilemnická a Martina Lůžková shodně dodaly: „Líbí se nám zpracování metodických příruček rozdělených do ročních období, zvláště využití číselných kódů k edukačním materiálům. Je to velký, jednoduchý pomocník pro učitelky, které děti seznámí zábavnou formou s interaktivní tabulí. Pokud děti ve školce využívají interaktivní technologie, adaptují se dobře na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do 1. třídy.“

„Na počátku všeho byla snaha nabídnout předškolním pedagogům pomocnou ruku na cestě k  moderním metodám, postupům a pomůckám v předškolním vzdělávání. Jako klíčová se ukázala potřeba metodické podpory. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že máme funkční síť Metodických center pro předškolní vzdělávání  po celé České republice. Těší nás především to, že se podařilo vybudovat místa k setkávání, která přinášejí pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet. Metodické dny Školka hrou, které v těchto centrech proběhly v průběhu minulého školního roku, navštívilo na 1500 předškolních pedagogů. Semináře stojí na praktických ukázkách přímé práce s dětmi včetně metodických komentářů. Jejich účastníci tak mají možnost vidět, že to, co si přečtou v příručce Školka hrou je realizovatelné, že nové metody, postupy a pomůcky v praxi skutečně fungují. Nadšení a radost dětí je při těchto aktivitách doslova hmatatelná,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již šestnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, České Lípě, Mariánských Lázních, Praze 4 a Praze 6. V centrech jsou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 4.JPG
  • 3.JPG
  • 257e293571e6c6.JPG