Nezisková organizace EDULAB otevřela v mateřské škole v Ostravě Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

5. 11. 2015 NOVINKY

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 3. listopadu otevřeno v mateřské škole v Rezkově ulici v Ostravě-Zábřehu.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Ostrava budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Stále častěji slýcháváme, že náplní dítěte během víkendu, prázdnin a volných chvil je hra na počítači, na tabletu, sledování televize. Uvědomujeme si, že dítě se od techniky oddělit nedá, protože je jí obklopeno doslova na každém kroku. Co ovšem zcela jistě můžeme, je děti učit techniku využívat i jinak, než jako pouhou „hračku“. V projektu se nejedná jen o to, aby si dítě zahrálo naučnou či didaktickou hru, ale o to, aby technologie navzájem propojovalo a využilo i ke splnění určeného cíle, úkolů. A v to nám právě projekt Školka hrou nabízí svou podporu formou školení a zpracovaných metodických příruček,“ uvedla Renata Kaminská, vedoucí učitelka ostravské mateřské školy.

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 1.JPG
  • 3.JPG
  • 2.JPG
  • 6.JPG
  • 4.JPG
  • 7.JPG
  • 5.JPG
  • 8.JPG