Avízo výzvy OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ

21. 4. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ

Řídicí orgán OP VVV MŠMT zveřejnil 7. 4. 2016 avízo výzvy s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Dle dostupných informací výzva bude zveřejněna v květnu 2016. Školy, které podají žádost ještě ve školním roce 2015/2016, by mohly získat dotaci a začít realizovat projekty už od 1. 9. 2016.

Chcete vědět víc? Prosím vyplňte tento kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat ohledně možností pro vaši školu.

Základní informace:
Celková alokace: 4 500 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)
Spoluúčast školy: 0 %
Financování: Ex-ante – 60 % v první platbě, 40 % po uplynutí 12 měsíců
Oprávnění žadatelé: Mateřské a základní školy na území ČR zapsané ve školském rejstříku.
Každá škola může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu.

Podporované aktivity v rámci šablon:
I. Aktivity pro mateřské školy
1. Personální podpora MŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

II. Aktivity pro základní školy
1. Personální podpora ZŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Možnosti financování projektů z dotací:
Každá ze šablon bude mít přiřazenou částku určenou na splnění výstupů dané šablony.
Obecně platí, že škola může uskutečňovat takové neinvestiční výdaje (tedy výdaje do 40 000 Kč včetně DPH, v souboru do 60 000 Kč včetně DPH), které budou sloužit k realizaci výstupů vybraných šablon, například: nákupy didaktických pomůcek ve formě metodických příruček Školka hrou, interaktivních edukačních materiálů či smysluplných školení pro své učitele.

 Avízo výzvy na webu MŠMT:
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho

Chcete vědět víc? Prosím vyplňte tento kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat ohledně možností pro vaši školu.