Děti rychle zvládají nové technologie (Pětka)

Děti rychle zvládají nové technologie (Pětka)

Mateřská škola Nad Palatou se zapojila do projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř.

ipetka.cz