Náměstek Pícl: Role ministerstva školství je podporovat nové projekty, jakým je Školka hrou

17. 3. 2016 Novinky MŠ

Ve 3. mateřské škole v Jindřichově Hradci bylo za účasti náměstka ministryně školství Václava Pícla a poslankyně PČR Vlasty Bohdalové otevřeno Metodické centrum pro předškolní vzdělávání. Jeho posláním je podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů. „Přivítal jsem to, že zde vzniká metodické centrum, které pomáhá učitelům seznámit se s moderními technologiemi, digitálním obsahem, a zavádí je do výchovně-vzdělávací činnosti,“ uvedl Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou. „U tohoto projektu jsem viděl, že jsou děti nenásilnou formou motivovány a vzdělávány. Jeho přínosem je, že vytváří metodickou podporu, která je velmi důležitá, aby to, co se dětem nabízí, bylo správně a efektivně využito,“ dodal náměstek Pícl.

Hlavní činností metodického centra ve 3. mateřské škole budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Jsme v Jihočeském kraji prvním metodickým centrem pro předškolní vzdělávání. Těšíme se na metodické dny, na kterých budeme předávat své didaktické zkušenosti z vlastní praxe i z práce s odbornými publikacemi Školka hrou. Velkou podporu máme u lektorů z metodického centra EBULAB,“ řekla Jaroslava Krejčová, ředitelka 3. MŠ a doplnila: „Uvědomujeme si, že už v předškolním věku vytváříme u dětí základy kompetencí nutných pro život. Počítač, interaktivní tabule, tablet nebo chytrý telefon jsou součástí života dětí, proto jsme rádi, že u nás můžeme pracovat s digitálními pomůckami a vzdělávacím obsahem z portálu eKabinet.cz.“

„Na počátku všeho byla snaha nabídnout předškolním pedagogům pomocnou ruku na cestě k  moderním metodám, postupům a pomůckám v předškolním vzdělávání. Jako klíčová se ukázala potřeba metodické podpory. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že máme funkční síť Metodických center pro předškolní vzdělávání  po celé České republice. Těší nás především to, že se podařilo vybudovat místa k setkávání, která přinášejí pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet. Metodické dny Školka hrou, které v těchto centrech probíhají, navštívilo za poměrně krátkou dobu činnosti na 700 předškolních pedagogů. Semináře stojí na praktických ukázkách přímé práce s dětmi včetně metodických komentářů. Jejich účastníci tak mají možnost vidět, že to, co si přečtou v příručce Školka hrou je realizovatelné, že nové metody, postupy a pomůcky v praxi skutečně fungují. Nadšení a radost dětí je při těchto aktivitách doslova hmatatelná,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. V centrech jsou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG