Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole 4 pastelky v Praze Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

8. 1. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ
Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole 4 pastelky v Praze Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole 4 pastelky budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Považujeme za potřebné názorně ukazovat a šířit mezi kolegyněmi široké možnosti využití moderních pomůcek. Svojí aktivitou v této oblasti chceme bořit mýty, že tyto technologie do školky nepatří,“ uvedla Zdenka Nováková, ředitelka Mateřské školy 4 pastelky a dodala: „Naprosto fantastické jsou metodické příručky Školka hrou. Zahrnují všechny oblasti RVP PV a najdeme v nich vzdělávací nabídku pro celý den včetně odpoledních činností. Oceňujeme i náměty pro individualizaci práce s možností aktivní účasti rodičů. Publikace jsou zpracovány srozumitelně, systematicky a odborně tak, že se snadno zapojí jak zkušené učitelky, které mají obavy z používání těchto technologií, ze složitého vyhledávání vhodných programů při plánování a realizaci vzdělávacích činností v mateřské škole, tak i učitelky s krátkou praxí.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na devíti vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

4 pastelky