Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole v Jihlavě Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

18. 2. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 17. února otevřeno v Mateřské škole Mozaika, v Březinově ulici v Jihlavě.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Mozaika budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

„Projekt Školka hrou nám umožňuje obohatit naši výuku o nové vzdělávací aktivity, dává nám inspiraci pro práci s předškolními dětmi. Všem pedagogům nabízí využití moderních způsobů vzdělávací nabídky, včetně spolupráce s rodiči,“ uvedla Jarmila Bučková, ředitelka MŠ a vedoucí učitelka Lenka Mončeková dodala: „Metodická příručka Školka hrou se mi líbí svým zpracováním. Je dobrou pomůckou a vodítkem nejen pro začínající pedagogy. Oceňuji rozdělení námětů do vzdělávacích oblastí, navržení aktivit a činností.“

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.