Nezisková organizace EDULAB otevřela v mateřské škole v Náchodě Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

30. 3. 2016 Novinky MŠ

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 30. března otevřeno v mateřské škole, v Havlíčkově ulici v Náchodě.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v mateřské škole v Náchodě budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Pokud jde o metodiku Školka hrou, tak nic lépe propracovaného jsem dosud neviděla. Je to pro nás výzva a zároveň velký pomocník pro práci s dětmi v oblasti využívání moderních technologií a digitálního obsahu. Těším se, až budu moci tento materiál používat ve výuce. Jako ředitelka školy bych si přála, aby se naše mateřská škola stala příkladem dobré praxe a podařilo se nám předávat zkušenosti druhým. Rodiče i děti mají o tuto oblast velký zájem, proto jim chceme vytvořit kvalitní podmínky,“ uvedla Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ.

„Na počátku všeho byla snaha nabídnout předškolním pedagogům pomocnou ruku na cestě k  moderním metodám, postupům a pomůckám v předškolním vzdělávání. Jako klíčová se ukázala potřeba metodické podpory. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že máme funkční síť Metodických center pro předškolní vzdělávání  po celé České republice. Těší nás především to, že se podařilo vybudovat místa k setkávání, která přinášejí pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet. Metodické dny Školka hrou, které v těchto centrech probíhají, navštívilo za poměrně krátkou dobu činnosti na 700 předškolních pedagogů. Semináře stojí na praktických ukázkách přímé práce s dětmi včetně metodických komentářů. Jejich účastníci tak mají možnost vidět, že to, co si přečtou v příručce Školka hrou je realizovatelné, že nové metody, postupy a pomůcky v praxi skutečně fungují. Nadšení a radost dětí je při těchto aktivitách doslova hmatatelná,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. V centrech jsou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 1.png
  • 256fbf236a981e.JPG
  • 456fbf23a6684f.JPG
  • 356fbf237a7353.JPG
  • 656fbf23982c3c.JPG
  • 556fbf23888334.JPG