Nezisková organizace EDULAB otevřela v Mateřské škole Zlín Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

21. 3. 2016 Novinky MŠ

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 18. března otevřeno v Mateřské škole Zlín, v Luční ulici ve Zlíně.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Zlín budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu „Ke konci loňského roku jsme pořídili ke zkvalitnění výuky interaktivní tabuli. Nadšení pedagogických pracovníků z něčeho „nového“ co obohatí nejen děti, ale i nás všechny, vystřídalo hluboké zamyšlení nad tím, jak vlastně chceme interaktivní tabuli a další digitální pomůcky v mateřské škole využívat. A pak jsme objevili projekt Školka hrou, který nás natolik nadchl, že jsme se rozhodli se do něj zapojit a stát se metodickým centrem,“ uvedla Irena Dufková, ředitelka MŠ a lektoři Lenka Stavinohová a Ondřej Man shodně dodali: „Věříme, že metodické dny obohatí nejen pedagogy z okolních mateřských škol, ale zaujmou i širokou veřejnost, která bude přistupovat k digitálním technologiím jako k trendu, který je s dnešní dobou úzce propojen. Skvěle zpracované metodické příručky Školka hrou rozdělené podle ročních období jsou výborným námětem pro učitele, kteří s nimi mohou obohatit svou pedagogickou práci. S nimi spjatý digitální materiál na webových stránkách eKabinet.cz nám pomáhá rozvíjet nejrůznější oblasti vývoje dítěte, a to hravou formou a aktivním zapojením všech smyslů.“

„Na počátku všeho byla snaha nabídnout předškolním pedagogům pomocnou ruku na cestě k  moderním metodám, postupům a pomůckám v předškolním vzdělávání. Jako klíčová se ukázala potřeba metodické podpory. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že máme funkční síť Metodických center pro předškolní vzdělávání  po celé České republice. Těší nás především to, že se podařilo vybudovat místa k setkávání, která přinášejí pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet. Metodické dny Školka hrou, které v těchto centrech probíhají, navštívilo za poměrně krátkou dobu činnosti na 700 předškolních pedagogů. Semináře stojí na praktických ukázkách přímé práce s dětmi včetně metodických komentářů. Jejich účastníci tak mají možnost vidět, že to, co si přečtou v příručce Školka hrou je realizovatelné, že nové metody, postupy a pomůcky v praxi skutečně fungují. Nadšení a radost dětí je při těchto aktivitách doslova hmatatelná,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. V centrech jsou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

  • 256ec25d2d1ac0.JPG
  • 356ec25d391091.JPG
  • 156ec25d45171b.JPG
  • 456ec25d5d7b8d.JPG
  • 656ec25d52167f.JPG
  • 556ec25d6a4d51.JPG
  • 856ec25d75e560.JPG
  • 756ec25d821ae2.JPG
  • 10.JPG
  • 9.JPG