Projektová podpora a Školka hrou

9. 5. 2016 Novinky MŠ

Pro mateřské školy jsme připravili balíček služeb projektové podpory, který vám pomůže získat dotaci ve výši minimálně 200 000 Kč. Balíček zahrnuje projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Službu pro školy poskytujeme ve spolupráci se společností CAUTOR.

edulabcr_banner_950x250

Balíček projektové podpory pro mateřské školy zahrnuje:
1. Elektronický podpis – Pomoc s elektronickým podpisem nezbytným pro podepsání žádosti formou jednoduchého návodu pro jeho získání a telefonické konzultace nebo zajištění podepsání žádosti na základě udělené plné moci.

2. Nastavení aplikace pro bezproblémové vyplnění žádosti o dotaci – Podpora při registraci do aplikace IS KP14+ formou jednoduchého návodu, založení konkrétní žádosti v systému včetně nastavení přístupových práv.

3. Konzultace potřeb školy, výběr vhodných šablon a možností čerpání finančních prostředků – Podpora při sestavování žádosti na základě žadatelových požadavků prostřednictvím informačního systému ISKP14+ a telefonické konzultace, harmonizace projektové výzvy s potřebami školy.

4. Podání projektové žádosti na MŠMT – Kontrola všech náležitostí žádosti a správnosti vyplnění žadatelem vyplněného formuláře žádosti, finalizace a podání žádosti prostřednictvím informačního systému IS KP14+, garance správnosti, případná pomoc při doplnění žádosti.

5. Odborné poradenství při přípravě projektu, bezplatná účast na informačních seminářích – Poskytnutí dalších odborných konzultací v průběhu přípravy žádosti v rámci řešení případných problémů, informační servis a podání kvalifikovaných dotazů na MŠMT a zprostředkování důležitých informací.

Balíček služeb poskytujeme jako smluvně garantovanou službu za cenu 5 000 Kč bez DPH.

Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, vyplňte prosím online formulář na www.sablony.edulabcr.cz. Vyplněním formuláře se nezavazujete k odběru služeb nabízených v rámci balíčku.

Máte zájem získat více informací o komplexním řešení Školka hrou pro MŠ?
Pro mateřské školy připravujeme speciální nabídku Školka hrou, na kterou školy budou moci využít získané dotace v rámci šablon. Registrujte se na www.sablony.edulabcr.cz.

Pro více informací k EU dotacím kontaktujte:
Klára Kubíčková, 775 437 318, kkubickova@cautor.cz 
Barbora Friesingerová, 296 333 312, cautor1@cautor.cz