Projektová podpora a Školka hrou

9. 5. 2016 Novinky MŠ
Projektová podpora a Školka hrou

Pro mateřské školy jsme připravili balíček služeb projektové podpory, který vám pomůže získat dotaci ve výši minimálně 200 000 Kč. Balíček zahrnuje projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Službu pro školy poskytujeme ve spolupráci se společností CAUTOR.

edulabcr_banner_950x250

Balíček projektové podpory pro mateřské školy zahrnuje:
1. Elektronický podpis – Pomoc s elektronickým podpisem nezbytným pro podepsání žádosti formou jednoduchého návodu pro jeho získání a telefonické konzultace nebo zajištění podepsání žádosti na základě udělené plné moci.

2. Nastavení aplikace pro bezproblémové vyplnění žádosti o dotaci – Podpora při registraci do aplikace IS KP14+ formou jednoduchého návodu, založení konkrétní žádosti v systému včetně nastavení přístupových práv.

3. Konzultace potřeb školy, výběr vhodných šablon a možností čerpání finančních prostředků – Podpora při sestavování žádosti na základě žadatelových požadavků prostřednictvím informačního systému ISKP14+ a telefonické konzultace, harmonizace projektové výzvy s potřebami školy.

4. Podání projektové žádosti na MŠMT – Kontrola všech náležitostí žádosti a správnosti vyplnění žadatelem vyplněného formuláře žádosti, finalizace a podání žádosti prostřednictvím informačního systému IS KP14+, garance správnosti, případná pomoc při doplnění žádosti.

5. Odborné poradenství při přípravě projektu, bezplatná účast na informačních seminářích – Poskytnutí dalších odborných konzultací v průběhu přípravy žádosti v rámci řešení případných problémů, informační servis a podání kvalifikovaných dotazů na MŠMT a zprostředkování důležitých informací.

Balíček služeb poskytujeme jako smluvně garantovanou službu za cenu 5 000 Kč bez DPH.

Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, vyplňte prosím online formulář na www.sablony.edulabcr.cz. Vyplněním formuláře se nezavazujete k odběru služeb nabízených v rámci balíčku.

Máte zájem získat více informací o komplexním řešení Školka hrou pro MŠ?
Pro mateřské školy připravujeme speciální nabídku Školka hrou, na kterou školy budou moci využít získané dotace v rámci šablon. Registrujte se na www.sablony.edulabcr.cz.

Pro více informací k EU dotacím kontaktujte:
Klára Kubíčková, 775 437 318, kkubickova@cautor.cz 
Barbora Friesingerová, 296 333 312, cautor1@cautor.cz