Projektová podpora pro mateřské školy – Šablony OP VVV

21. 4. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ
Projektová podpora pro mateřské školy – Šablony OP VVV

Chcete získat dotaci minimálně 200 000 Kč pro vaši školu v rámci šablon?

Pro mateřské školy jsme připravili balíček služeb projektové podpory, který vám pomůže získat dotaci ve výši minimálně 200 000 Kč. Balíček zahrnuje projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Všechny mateřské školy mohou získat dotaci, kterou využijí mimo jiné na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů, ale také na nákup didaktických pomůcek, např. metodických příruček Školka hrou, interaktivních edukačních materiálů či smysluplných školení pro své učitele.

Chcete vědět víc? Prosím vyplňte tento kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat ohledně možností pro vaši školu.

Důležité informace o výzvě:
Datum vyhlášení: květen 2016
Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí MŠMT, nejpozději do 30. 6. 2017
Maximální výše dotace pro školu: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)
Modelový příklad (1 škola, 100 dětí): 200 000 + (100 x 2 200) = 440 000 Kč (celková výše dotace)

Důležité informace k podání žádosti o dotaci:

  1. Projektové žádosti škol se podávají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+.
  2. Projektová žádost a důležité dokumenty jsou podepisovány pouze elektronickým podpisem statutárního orgánu školy (např. ředitelem).
  3. Prostřednictvím informačního systému IS KP14+ probíhá veškerá komunikace s předkladatelem žádosti (školou) a Ministerstvem školství.

Balíček služeb projektové podpory:

  1. Pomoc se získáním elektronického podpisu nezbytného pro podepsání žádosti.
  2. Nastavení aplikace IS KP14+ pro bezproblémové vyplnění žádosti o dotaci.
  3. Konzultace potřeb školy, výběr vhodných šablon a možností čerpání finančních prostředků.
  4. Podání vámi sestavené projektové žádosti na MŠMT v systému IS KP14+. Garance správnosti a případná následná kontrola.
  5. Odborné poradenství při realizaci projektu a bezplatná účast na informačních seminářích.

Balíček služeb poskytujeme jako smluvně garantovanou službu za cenu 5 000 Kč bez DPH.

Nad rámec toho základního balíčku nabízíme služby založené na individuálním přístupu k potřebám každé školy, které zahrnují kompletní zpracování projektové žádosti a monitorovacích zpráv, včetně konzultací k podobě dokladovaných výstupů a komunikace s ŘO OP VVV.

Avízo výzvy na webu MŠMT:
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho

Chcete vědět víc? Prosím vyplňte tento kontaktní formulář a my Vás budeme kontaktovat ohledně možností pro vaši školu.