Seminář Školka hrou na Magistrátu hl. m. Prahy

6. 10. 2016 NOVINKY, Novinky MŠ
Seminář Školka hrou na Magistrátu hl. m. Prahy

Pro ředitele a učitele mateřských škol jsme připravili seminář k podpoře rozvoje předškolního vzdělávání v ČR s názvem Školka hrou v praxi, který se koná pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů.

Akce proběhne ve středu 2. listopadu 2016 od 14.00 hod. v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Na semináři bude představen dosavadní průběh projektu Školka hrou, Vzdělávací box Školka hrou, vystoupí zástupci Metodických center pro předškolní vzdělávání a zazní možnosti čerpání finančních prostředků v rámci vypsaných Šablon pro MŠ (aktuální výzva OP VVV).

Program a bezplatná registrace online na www.eskolkahrou.cz/seminar nebo e-mailem na info@edulabcr.cz.