Více než 83 procent rodičů podporuje zavádění moderních metod do vzdělávání dětí v mateřských školách

17. 6. 2016 Novinky MŠ
Více než 83 procent rodičů podporuje zavádění moderních metod  do vzdělávání dětí v mateřských školách

Digitální technologie jsou pro děti zpestřením, rozšíří jim obzory a prohlubují jejich dovednosti. Patří do dnešní doby a děti se naučí, že tyto pomůcky nejsou jen na hraní her. To jsou hlavní důvody, proč 83 procent rodičů podporuje zavádění moderních vzdělávacích metod v mateřských školách. Téměř 86 procent by při výběru MŠ pro své dítě dalo přednost takové, která moderní pomůcky využívá. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které v rámci pilotního projektu Školka hrou proběhlo ve 14 Metodických centrech pro předškolní vzdělávání neziskové organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). Výsledky dotazování byly prezentovány na odborné konferenci Školka hrou v praxi, která se uskutečnila v úterý 14. června na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

Hlavními tématy odborné konference byla například role učitele v současné společnosti, podpora rozvoje předškolního vzdělávání v České republice či reflexe potřeb dětí směrem k celoživotnímu vzdělávání. Záštitu nad akcí převzala poslankyně Vlasta Bohdalová, místopředsedkyně školského výboru PSP ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Digitální technologie nejsou samy o sobě ani dobré, ale ani špatné, podstatné je jejich využití. Projekt digitálního vzdělávání, kde tento systém není brán jako náhrada, ale jako nadstavba textových učebnic, je ta správná cesta. Podporovala jsem již projekt Škola dotykem, a  proto také budu podporovat projekt Školka hrou,“ prohlásila poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) a vzápětí dodala: „Nejsem sama, což dokazuje i velká účast na konferenci. Vytvořením metodických center pro mateřské školy vznikla platforma pro výměnu zkušeností pedagogů předškolního vzdělávání. Byla bych opravdu ráda, a jsem připravena tomu i maximálně pomoci, aby podobná metodická centra vznikla i pro jednotlivé předmětové skupiny na základních školách. Je to krok správným směrem.“

Z již zmiňovaného dotazníkového šetření dále vyplynulo, že děti jsou v kontaktu s digitálními pomůckami denně v průměru 15 až 30 minut a téměř 43 procent pedagogů je využívá dva až tři dny v týdnu. Podle 96 procent respondentů přispívá využívání nových metodických postupů a zavádění moderních pomůcek do předškolního vzdělávání k pozitivnímu rozvoji současných dětí. „Posunulo mě to hodně vpřed. Využívání digitálních technologií mou práci velmi usnadňuje a oživuje. Pro děti je to poutavé téma. Metodické příručky jsou mi nápomocné a inspirativní. Některé části využívám tak, jsou napsány a některé si přizpůsobuji dle možností třídy. Motivuje mě to k hledání inovativních přístupů a aktivit. Podporuje to častější aktivity ve skupinách,“ napsala v dotaznících většina pedagogů.

„Ocenění sklízí propojenost metodických příruček Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA s digitálními vzdělávacími materiály, uživatelská jednoduchost, která vede, jak kolegyně učitelky říkají, k ulehčení jejich přípravy na každodenní činnosti, přináší inspiraci a nové nápady. Výchovně-vzdělávací činnost se jim lépe plánuje, protože v jednotlivých kapitolách jsou přesně definovány vzdělávací cíle i očekávané výstupy dle RVP PV,“ konstatovala, Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř a ještě doplnila: „Praxí jsme ověřili, že s pomocí Školky hrou lze moderní pedagogické nástroje zapojit do běžného života v mateřské škole ku prospěchu dětí i učitelů. Těší nás také reakce rodičů dětí, kteří děkují paním učitelkám z metodických center za tuto formu vzdělávací nabídky pro své děti.“

  • FOTO_1_MS_BRNO
  • FOTO_2_MS_HUSTOPECE
  • [caption id="attachment_10077" align="alignnone" width="1500"]

  • SAMSUNG CSC
  • FOTO_4_MS_NACHOD
  • FOTO_5_MS_OLOMOUC
  • [/caption]