EDULAB spouští nový web

1. 9. 2014 NOVINKY
EDULAB spouští nový web

K 1. 9. 2014 pro vás EDUkační LABoratoř | EDULAB spouští nový web. Seznámíte se s našimi projekty zaměřenými na podporu digitalizace škol a zavádění moderních vzdělávacích technologií do výuky. Představíme Vám také naše hlavní aktivity – školení, odborné semináře a ukázkové hodiny, při kterých seznamujeme pedagogy, studenty pedagogických oborů, ale také žáky s možností využívání digitálního vzdělávacího obsahu a dotykových technologií ve výuce.

Pro více informací nás můžete kontaktovat telefonicky +420 212 245 509 nebo e-mailem info@edulabcr.cz.

Váš EDULAB tým