Otevřeli jsme celospolečenskou diskusi o potřebě inovace předškolního vzdělávání v České republice

14. 10. 2015 NOVINKY

Učitelům nestačí dát k dispozici jen moderní technologie, je nutné poskytnout jim také metodické materiály, digitální edukační obsah a metodickou podporu. Nejde pouze o to, abychom zařadili do vzdělávacího procesu technologie, ale abychom naučili učitele, rodiče a děti využívat je vhodně a smysluplně. Jen na dospělých záleží, kolik času stráví děti ve škole a doma s počítačem či tabletem. Propojení klasických a moderních metod výuky v předškolním vzdělávání je cestou smysluplné inovace. To jsou hlavní teze, které zazněly na semináři „Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v České republice“, který proběhl na 5. října 2015 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Seminář, který se uskutečnil pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, se těšila velkému zájmu z řad pedagogů i odborné veřejnosti. „Dnešním seminářem otevíráme veřejnou diskusi o tom, jak jsme připraveni na inovaci edukačního procesu v mateřských školách a jaké jsou požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání,“ zaznělo v úvodním slovu Miluše Vondrákové, vedoucí metodičky pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB. EDULAB na semináři představil nový projekt s názvem Školka hrou.

Místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, poslankyně Vlasta Bohdalová, ujistila více než 250 účastníků, že je připravena legislativně podpořit modernizaci edukačního procesu v rámci předškolního vzdělávání. Je totiž nutné, aby všechny děti, které jdou z mateřské školy do první třídy, měly stejnou šanci. Zároveň však jedním dechem dodala: „Chceme naučit děti používat moderní technologie, ale tak, aby neztratily základní schopnost hrát si a komunikovat.“

O nutnosti zaměřit se na proces seznamování pedagogů a dětí s moderními formami výuky a naučit se ji smysluplně využívat hovořil ve svém vystoupení také Stanislav Štech, náměstek ministryně školství Kateřiny Valachové: „Informační technologie jsou dobrým sluhou, pokud jsou střízlivě používány. Děti se s nimi potřebují seznámit, potřebují se naučit, jak se pomocí nich mají učit a zároveň je důležité, aby pro ně bylo učení zábavné.“ V průběhu vystoupení se náměstek Štech dále zmínil o jednom důležitém psychologickém aspektu u dětí, které čeká desetiletá školní docházka. „Když investujeme do toho posledního roku předškolního vzdělávání, tak se zvýší počet dětí, které se vstupem do školy necítí jako cizinci. Mají pocit kontinuity,“ konstatoval.

Začlenění využívání moderních technologií do studijních plánů pedagogických fakult, které připravují na budoucí povolání pedagogy, uvítal děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek: „Zavírat oči před moderními technologiemi je zpátečnické a je to návrat do 19. století.“ Kladně se vyjádřil k projektu Školka hrou a stejnojmenné metodické příručce, kterou pro mateřské školy připravila nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB. „Učitelky se musí průběžně vzdělávat, aby uměly přiměřeně zařadit informační technologie do výuky. Musíme si zachovat zdravý rozum, aby to nebylo za hranou,“ pronesl děkan Vacek.

V rámci semináře vystoupila také Eliška Zapletalová, členka Výboru Asociace předškolní výchovy, Ján Machaj, ředitel EDULAB Slovensko. O své zkušenosti se s přítomnými podělila ředitelka mateřské školy ze Slovenska Mária Králiková, ředitelka MŠ Srdíčko v Pardubicích Alena Rybková a praktickou ukázku práce s metodickými materiály předvedla Blanka Nešporová, ředitelka MŠ v Hustopečích.

Z diskuse vyplynulo, že většina přítomných pedagogů si uvědomuje, že inovace edukačního procesu prostřednictvím metodických materiálů, možnosti využívání digitálního edukačního obsahu, interaktivních pomůcek a zapojení moderních technologií v rámci předškolního vzdělávání má smysl. Shodli se na tom, že mají chuť se dál vzdělávat a mají odvahu dát inovacím prostor. Kladně hodnotili unikátní projekt pro mateřské školy s názvem Školka hrou, velký zájem projevili o odbornou metodickou příručku Školka hrou LÉTO s tím, že dostali také ukázku z připravované metodiky Školka hrou PODZIM. „Protože svou práci děláme dobře a zodpovědně, uvědomujeme si, že je čas na to, abychom se posunuli vpřed. A to především s ohledem na budoucnost našich dětí. Pokud dokážeme to, aby inovace byly smysluplné a efektivní, pak mají význam,“ dodala na závěr Miluše Vondráková z EDUkační LABoratoře.

Na semináři byl účastníkům mj. prezentován digitální edukační obsah určený pro předškolní vzdělávání. Podle 68 % učitelek a ředitelek MŠ, které po semináři odpověděly na dotazníkové šetření, jsou vzdělávací materiály portálu eKabinet.cz přínosné pro jejich práci.

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 9.png
 • 8.png
 • 7.png
 • 6.png
 • 10.png
 • 16.png
 • 13.png
 • 11.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 21.png
 • 19.png
 • 26.png
 • 24.png
 • 23.png
 • 22.png
 • 20.png
 • 29.png
 • 30.png
 • 27561e541883f24.png
 • 27.png
 • 25.png
 • 34.png
 • 35.png
 • 33.png
 • 31.png
 • 28.png
 • 12.png
 • 38.png
 • 37.png
 • 36.png
 • 32.png