Otevřeli jsme Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Srdíčko v Pardubicích

22. 10. 2015 NOVINKY
Otevřeli jsme Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Srdíčko v Pardubicích

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 20. října otevřeno v Mateřské škole Srdíčko v Pardubicích.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Mateřské škole Srdíčko budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Musím jen konstatovat, že mateřská škola na prahu 21. století nesmí stát stranou, ale musí vhodnou formou vést děti k poznání, že používání digitálních technologií je pro získávání nových zkušeností a informací nezbytné a obohacující,“ uvedla Alena Rybková, ředitelka MŠ Srdíčko a dodala: „Metodika Školka hrou je úžasnou pomůckou pro pedagogy a zároveň umožňuje dětem získávat nové poznatky či zkušenosti různými cestami. Je na učiteli, jak dětem vzdělávání zpestří. Samozřejmě se jim nejvíce líbí experimenty, objevování pomocí lupy, detektoru kovů, kamery či práce u interaktivní tabule.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

 • 1562f785aa0649.png
 • 2562f785956c6b.png
 • 3562f7857e3fe0.png
 • 6562f785c0f95d.png
 • 4562f785d7606e.png
 • 5562f785fafc3c.png
 • 7562f78612fff2.png
 • 8562f7862868f8.png
 • 9562f7863b6696.png
 • 11562f7864f30e6.png
 • 12562f786694fe7.png
 • 13562f7867cfaa1.png
 • 10562f786929d1e.png
 • 14562f786a87572.png