Otevřeli jsme Metodické centrum pro předškolní vzdělávání ve 22. mateřské škole v Plzni

20. 10. 2015 NOVINKY

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 16. října otevřeno ve 22. mateřské škole v Plzni.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDUkační LABoratoř │EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra ve 22. mateřské škole budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání je obor, který se neustále vyvíjí a jde kupředu. Stejně tak způsoby a metody práce s dětmi. Chceme dětem poskytovat atraktivní, dostatečně pestré a podnětné prostředí pro jejich komplexní rozvoj také pomocí moderních pomůcek a digitálních technologií vhodných pro děti předškolního věku,“ uvedla Monika Ženíšková, ředitelka 22. MŠ a dodala: „V posledních letech se také více a hlouběji zaměřujeme na logopedickou prevenci a hledáme nové metody práce v tomto oboru. Využívání vhodných digitálních pomůcek nám nabízí nové možnosti, jak rozvíjet komunikační dovednosti dětí.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

 • 1562f63376eff2.JPG
 • 3562f63364c648.JPG
 • 2562f63384ca66.JPG
 • 4562f633a82408.JPG
 • 5562f633b7004b.JPG
 • 6562f633c55c16.JPG
 • 8562f633d72610.JPG
 • 7562f633e6729c.JPG
 • 9562f6340464df.JPG
 • 10562f63412e505.JPG
 • 12562f6342e311a.JPG
 • 11562f63420baeb.JPG