Ověřování dovedností u dětí s individuálním vzděláváním na žádost rodičů (Poradce ředitelky MŠ)

18. 1. 2018 NOVINKY
Ověřování dovedností u dětí s individuálním vzděláváním na žádost rodičů (Poradce ředitelky MŠ)

Tři měsíce školního roku uběhly jako voda a novinka povinného předškolního vzdělávání se blíží ke svému prvnímu mezníku, kterým je ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

MGR. MILUŠE VONDRÁKOVÁ

Poradce ředitelky MŠ, leden 2018