Partnerem Programu podpory digitalizace škol se stala vzdělávací společnost Tutor. Zapojeným školám poskytne zajímavé benefity

26. 9. 2016 NOVINKY
Partnerem Programu podpory digitalizace škol se stala vzdělávací společnost Tutor. Zapojeným školám poskytne zajímavé benefity

Program podpory digitalizace škol realizuje již čtvrtým rokem nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). V tomto školním roce se do něj může zapojit až tři tisíce mateřských, základních a středních škol. Ty mohou čerpat a využívat benefity, které pro ně připravili partneři projektu. Letos mezi ně patří také společnost Tutor. „Partnery jsme se stali proto, že podporujeme smysluplné inovace ve vzdělávání a EDULAB je toho, z mého pohledu, synonymem. V dnešní době existuje jen málo podobných projektů, které systematicky zavádějí moderní technologie do výuky už od útlého věku dětí a sdružují a edukují pedagogy v takovém rozsahu,“ uvedla Martina Šmídová, ředitelka společnosti Tutor.

Tutor, společnost, která je jedničkou ve vzdělávání, má velký zájem na tom, aby se výuka žáků a studentů inovovala a zlepšovala. Jednou z cest je právě používání interaktivních prvků a digitálních technologií. „I my v jazykové škole se na to zaměřujeme a naše výuka je díky tomu efektivnější a studenty více baví,“ dodala ředitelka Šmídová. „V EDULABu vnímáme vzdělávání jako dlouhodobý proces, který nekončí ve chvíli, kdy opustíme školní budovu. Dosavadní benefity Programu podpory digitalizace škol byly primárně určeny školám, učitelům a žákům. Nyní, díky spolupráci se společností Tutor, můžeme nabídnout další formy vzdělávání přímo rodičům dětí, které navštěvují školu zapojenou do programu,“ konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V rámci programu nabízí Tutor zapojeným školám – všem pedagogům, žákům i jejich rodinným příslušníkům, jednotnou slevu ve výši 12 procent na jakýkoliv ze svých produktů. Tedy na jazykové kurzy, pomaturitní studium, přípravu na vysoké školy, státní maturity a nově také přípravu na střední školy. „Nově jsme připravili kurzy, které jsou přímo určeny pro žáky základních škol, kde EDULAB má silné zastoupení, a to přípravu na nové jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. Věřím, že tyto kurzy jednak pomohou žákům a také zbaví jejich rodiče obav z nových přijímacích zkoušek. Žáci si budou moci přijímací řízení vyzkoušet nanečisto,“ doplnila Martina Šmídová.

„Je pro nás důležité naplňovat heslo Vzdělávání se nás týká ve všech našich projektech. Věříme, že inovativní způsoby výuky nepatří pouze do škol samotných, ale lze je aplikovat plošně i mimo prostředí mateřských, základních, středních a vysokých škol. Program podpory digitalizace škol přináší spoustu výhod, silné partnery a moderní výuku,“ dodal Michal Orság.

Partnery programu jsou společnost EDULOGY, Samsung Electronics Czech and Slovak, vzdělávací společnost Tutor, T-Mobile Czech Republic, Cautor a projekt Čtení pomáhá. Zapojené školy mohou v rámci benefitů využívat mimo jiné bezplatný přístupu k digitálním vzdělávacím materiálům na portálu eKabinet.cz, bezplatné školení pro učitele zaměřené na dotykové technologie a digitální obsah, slevy na jazykové kurzy, poradenské služby pro školy v oblasti dotačních titulů a nabídku odborných publikací pro další vzdělávání učitelů.

ilustracni-foto

Ilustrační snímek | foto: EDULAB