Povinné vzdělávání v praxi MŠ (Poradce ředitelky MŠ)

19. 4. 2017 Napsali o nás, NOVINKY
Povinné vzdělávání v praxi MŠ (Poradce ředitelky MŠ)

Kdo a jak bude kontrolovat děti, které by měly v rámci povinného předškolního vzdělávání navštěvovat MŠ a nedorazí? Jakým způsobem se bude řešit jejich omlouvání? Jak bude probíhat přezkoušení dětí, které budou individuálně vzdělávat rodiče doma? Odpovědi na tyto otázky hledají nejen učitelky a učitelé, kteří odpovídali v bleskovém dotazníkovém šetření. To realizovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) v šestnácti metodických centrech pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou ve spolupráci s časopisem Poradce ředitelky mateřské školy. Zapojilo se do něj 85 pedagogů. Seznamte se s názory svých kolegů, a máte-li zájem, sdělte nám svůj názor!

Mgr. Alena Maršálková, EDULAB

poradce-duben-1

Poradce ředitelky MŠ (duben 2017)