Pozorní a na hodinu připravení žáci, skvělí kolegové a zvýšení platu, to vše udělalo radost učitelům za poslední rok

28. 3. 2017 NOVINKY
Pozorní a na hodinu připravení žáci, skvělí kolegové a zvýšení platu, to vše udělalo radost učitelům za poslední rok

Neustálá kritika úrovně našeho školství, dlouhé a vyčerpávající debaty o zvýšení platů a v neposlední řadě stále se zvyšující administrativní zátěž učitelů a učitelek, o tom se v naší společnosti dlouho diskutuje. Co si o tom všem myslí učitelé? Jak sami sebe vidí, jak se hodnotí, co je motivuje, nebo naopak, co jim ztěžuje práci? Jejich názory zjišťovala v rámci bleskového dotazníkového šetření nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) u příležitosti Dne učitelů. Zapojilo se do něj 1740 učitelů a učitelek základních a středních škol z celé České republiky.

Drtivá většina, 1154 dotázaných, uvedla, že za nadbytečné a obtěžující považuje zbytečnou administrativu. Pro zlepšení výkonu svého povolání a zvýšení motivace by 23 procent uvítalo zvýšení platu a více peněz na školní pomůcky, dále pak méně dětí ve třídě, více možností pro další vzdělávání a zvýšení prestiže učitelské profese. „Průzkumy na školách realizujeme už čtvrtým rokem v rámci našich vzdělávacích projektů. Velmi nás potěšilo, že se do něj během několika málo dnů zapojilo přes tisíc učitelů, což svědčí o tom, že jim dění ve školství není lhostejné, ale zároveň se jich málokdo zeptá na jejich názor,“ konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Přes všechna pracovní úskalí uvedlo 86 procent pedagogů, že je rádo, že si zvolilo toto povolání a jen čtyři procenta, že rádi nejsou. Z odpovědí na otázku „Co vám za poslední rok udělalo ve škole největší radost?“ vyplynulo, že 58 procentům dotázaných udělali radost žáci a studenti a dále pak úspěšné akce, zvýšení platu, kolegové a prázdniny. Do otevřené části tohoto dotazu pak napsali: „Návrat do kolektivu kolegů po mateřské a zjištění, že ti lidé jsou i po šesti letech stále skvělí přátelé a kolegové.“ „Zjištění, že učit mě vážně baví.“ „Zatím jsem neutrpěl od žáků žádnou morální újmu.“ „Žákyni se podařilo zachránit život jednomu člověku.“ „Když i ten poslední žák spojil dvě hlásky v jednu slabiku. A řekl to dobře.“ „Udělalo mi radost, když jsem připravila skvělou hodinu a ona vyšla.“ „Když mi studenti při zpětné vazbě odpověděli, že na mých hodinách musí přemýšlet a nebojí se na mé předměty chodit.“  „Když mi žák řekl, že jsem ta nejlepší paní učitelka na světě.“ „To, že mi jeden maturant řekl, že by všichni učitelé měli být jako já.“ „Vzkazy některých absolventů, jako buďte stále tak přísná, paní učitelko, děkujeme vám.“

Téměř 93 procent učitelů a učitelek uvedlo, že se stále vzdělává. A opět drtivá většina, 1049 dotázaných si myslí, že příprava budoucích pedagogů by se měla obohatit o více praxe. Podpora dalšího vzdělávání stávajících i budoucích pedagogů a jejich dlouhodobá metodická podpora je cílem projektů, které EDULAB realizuje. V rámci Programu podpory digitalizace škol vzdělává už čtvrtým rokem pedagogy mateřských, základních i středních škol. V rámci projektu Škola dotykem UNIVERZITA se na Pedagogických fakultách tří univerzit učí budoucí pedagogové v tabletových učebnách používat a začleňovat moderní digitální technologie a digitální vzdělávací obsah do výuky

„Z našeho dotazníku plyne, že učitelé ve svých hodinách chtějí využívat pomůcky jako interaktivní tabule, dotykové obrazovky, tablety nebo chytré telefony. Uvědomují si, že součástí moderní výuky je stabilní internetové připojení, kvalitní digitální vzdělávací obsah a v neposlední řadě nabídka dlouhodobé metodické podpory učitelů. Přesně tyto požadavky splňují naše akreditované kurzy DVPP, proto budeme ve vzdělávání učitelů všech stupňů pokračovat i nadále,“ dodal ředitel Michal Orság.

Uceni-nas-bavi-infografika

  • FOTO_3
  • FOTO_4