Přírodovědná videa na portálu eKabinet.cz

7. 4. 2015 NOVINKY

Jedním z benefitů našeho Programu podpory digitalizace škol je bezplatný přístup k materiálům na vzdělávacím portálu www.ekabinet.cz. Jsme rádi, že se pro učitele nabídka materiálů v rámci portálu stále rozšiřuje.

Více než pět tisíc videí z přírodovědných předmětů zpřístupnil vzdělávací portál eKabinet.cz učitelům ze základních a středních škol. Videa v českém jazyce jsou zařazená do tematických celků dle Rámcového vzdělávacího programu. Více na www.chip.cz.

ekabinet