Program podpory digitalizace škol 2014/2015 je otevřen pro 1000 škol

14. 10. 2014 NOVINKY

Hlavním cílem Programu podpory digitalizace škol, který realizuje EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery, je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Výsledky dotazníkového šetření mezi školami, které se zapojily do programu v předchozím školním roce, ukázaly, že informační technologie jsou ve výuce důležité, jejich používání přispívá k zatraktivnění hodin a zvyšuje motivaci žáků k učení.

Program podpory digitalizace škol 2014/2015 je otevřen pro prvních 1000 škol. Zaregistrovat se do 17. listopadu mohou mateřské, základní a střední školy prostřednictvím online registračního formuláře na webové stránce www.edukacnilaborator.cz/registrace. Program nabízí celou řadu výhod, například získání bezplatného přístupu k digitálnímu vzdělávacímu obsahu na portálu eKabinet.cz, dále pak bezplatné školení pro učitele zaměřené na digitální obsah a dotykové technologie nebo možnost účasti v dalších projektech a aktivitách realizovaných pro školy. „Podporujeme aktivní ředitele škol a učitele ve využívání digitálních technologií a vzdělávacího obsahu ve výuce. Chceme zvýšit popularitu jejich využívání mezi učiteli, dětmi, rodiči i žáky,“ uvedla Eva Výšková Greblerová, lektorka a koordinátorka Programu podpory digitalizace škol.

Ve školním roce 2013/2014 bylo do programu zapojeno celkem 500 škol z celé České republiky. V dotazníkovém šetření na vzorku 122 z nich vyplývá, že 100 procent dotázaných učitelů považuje používání informačních technologií ve výuce za důležité a 95 procent z nich je využívá. Zároveň 93 procent potvrzuje, že žáci vnímají výuku podpořenou profesionálními digitálními vzdělávacími materiály pozitivně a 90 procent učitelů přiznává, že tato výuka je pro žáky atraktivnější.

V rámci benefitů programu mohou školy mimo jiné získat přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz. Ten obsahuje přes 40 tisíc profesionálně vytvořených digitálních vzdělávacích materiálů z různých předmětů (přírodovědné předměty, anglický jazyk, materiály pro předškolní vzdělávání a děti se speciálními vzdělávacími potřebami). Dvě třetiny škol, které se zúčastnily šetření, chtějí digitální vzdělávací materiály na vzdělávacím portálu eKabinet.cz využívat i v tomto školním roce. „Po roce používání portálu mohu zodpovědně prohlásit, že se nám s digitálními materiály na portálu eKabinet.cz pracuje výborně. Jsou profesionálně zpracované, dostupné online, dají se rychle vyhledávat, k dispozici jich je velké množství a v neposlední řadě je pro nás velkou výhodou, že si nemusíme vytvářet vlastní učební materiály. Používáme je především v hodinách chemie a angličtiny. Pro žáky je výuka s digitálním obsahem názornější a interaktivnější. Digitální materiály jsou podle nich atraktivní a zábavné. Učitelé si materiály mohou vybírat také podle jednotlivých žáků, kteří pak pracují samostatně a svým tempem,“ konstatoval Ing. Jiří Zajíček, ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze a předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA.

„Přiznám se, že bych si přála vrátit se zpět do školních lavic. V současné době mají učitelé k dispozici mnoho možností, kterými mohou obohatit výuku, udělat učení názornější a zvýšit motivaci žáků k učení a zlepšit jejich vztah k předmětům. Jako lektorka mohu také posoudit všechny výhody Programu podpory digitalizace škol a věřím, že je ocení a využije v letošním školním roce co největší počet zapojených škol a učitelů,“ dodala Eva Výšková Greblerová.