Projekt Škola dotykem vybaví 12 škol nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi

4. 9. 2014 NOVINKY

Dvanáct základních škol a gymnázií začne školní rok se třídou nově vybavenou nejmodernějšími vzdělávacími technologiemi. Ve výčtu zapojených škol do projektu Škola dotykem jsou základní školy a gymnázia z celé České republiky. Cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce, součástí je proto realizace výzkumu, který mimo jiné bude zkoumat změny postojů žáků a učitelů k vyučování. Realizátorem projektu je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, která školám věnuje 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické vybavení.

„Digitalizace škol je již několik let úzce spjata s interaktivními tabulemi a v poslední době také s tablety. Často se ale lidé ptají, zda jsou technologie ve školství dobrou volbou. Škola dotykem má za úkol ukázat možnosti a cesty, jak mohou technologie, především tablety, školství pomoci. Do projektu je zapojeno 12 různých škol – základní školy, gymnázia, velká města nebo také malotřídka. Jsme rádi, že jej můžeme realizovat se společností Samsung, která je světovým technologickým lídrem,“ říká Michal Orság z neziskové organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Zapojení učitelé a žáci budou vytvářet videoblogy, případové studie a materiály, které se pak objeví na webových stránkách projektu. Školy dostanou pro celou jednu třídu tablety Samsung, interaktivní obrazovky, výkonnou bezdrátovou síť a software Samsung School, jehož prostřednictvím například učitelé dokáží řídit a spravovat aktivity všech žáků. Součástí projektu jsou také školení, jejichž cílem je především učitele s technologiemi seznámit a naučit je využívat předností, kterými digitální pomůcky disponují. Projekt Škola dotykem bude probíhat celý školní rok 2014/2015.

„Samsung Electronics v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a zavádění nejnovějších technologií do běžné výuky. Škola dotykem je právě takovým pilotním projektem, v rámci kterého bychom rádi vytvořili podmínky pro modernizaci vyučování v České republice,“  říká Zuzana Zelenická, Corporate citizenship manager společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.