Projekt Školka hrou míří do výuky na středních pedagogických školách

25. 4. 2017 NOVINKY
Projekt Školka hrou míří do výuky na středních pedagogických školách

Semináře pro studenty, studentky a vyučující středních pedagogických škol pořádají od začátku školního roku lektoři vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) a seznamují je tak s projektem Školka hrou. Budoucí učitelky a učitelé by se v rámci výuky pedagogické praxe měli naučit prakticky využívat moderní pomůcky a smysluplně je začleňovat do své práce v mateřských školách. V rámci spolupráce EDULABu s Asociací středních pedagogických škol ČR (Asociace SPgŠ ČR) bude Školka hrou využívána od nového školního roku při výuce odborné praxe studentů a studentek.

V současné době se s projektem Školka hrou seznamují studenti a učitelé středních pedagogických škol (SPgŠ) v Praze, Hradci Králové, Litomyšli, Berouně, Krnově, Kroměříži, Přerově, Mostě a Odrách. „Vzhledem k tomu, že střední pedagogické školy připravují budoucí učitelky mateřských škol, považovali jsme za přínosné navázat spolupráci s organizací EDUkační LABoratoř. Naším cílem je využít vytvořený program při výuce odborné praxe našich studentek a studentů,“ uvedla Romana Studýnková, předsedkyně Asociace SPgŠ ČR a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově.

V rámci odborných seminářů nejen na středních školách, ale také ve vzdělávacím centru EDULAB, si mohou účastníci vyzkoušet princip odborných metodik Školka hrou formou koutkového uspořádání spolu s ukázkami moderních edukačních postupů a pomůcek. „Do pedagogického portfolia dnešního absolventa SPgŠ práce s interaktivní tabulí, digitálním edukačním obsahem a moderními pomůckami neodmyslitelně patří. Na půdě SPgŠ tak dochází k ideálnímu propojení teoretického základu z oblasti pedagogiky a psychologie s technologickými možnostmi dnešní doby tak, aby vzdělávání bylo přiměřené věkovým i individuálním zvláštnostem dětí, zároveň efektivní a jako bonus přitažlivé pro děti i učitele,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Náplní seminářů pro vyučující je seznámení se se zkušenostmi z Metodických center pro předškolní vzdělávání a s možnostmi využití metodických a didaktických materiálů Školka hrou v reálné praxi MŠ. Zároveň jsou uživatelsky proškoleni v práci s příručkami Školka hrou a na ně navázaným digitálním vzdělávacím obsahem. „Následně pak tito učitelé v rámci výuky pedagogické praxe naučí studenty moderní pomůcky prakticky využívat a smysluplně a metodicky správně do své praxe začleňovat,“ dodala Miluše Vondráková z EDULABu. „Vítáme a těšíme se na metodickou podporu, kterou nám EDULAB poskytuje, protože jí je v současné době jako šafránu,“ doplnila předsedkyně Asociace SPgŠ ČR Romana Studýnková.