Ředitele základních škol nejvíce trápí byrokracie, finance a inkluze (Řízení školy)

9. 1. 2019 NOVINKY

Ředitelé vnímají bezmoc učitelů vůči rodičům, jejichž výchova totálně selhává. Rodiče mají pocit, že oni nemusejí nic a učitel musí napravovat jejich chyby. Rodiče si mohou stěžovat kdekoli a učitelů se nikdo (kromě ředitele) nezastane.

Zdroj: Řízení školy (leden 2019)