Rodiče nemají dost informací o státních přijímačkách, uvedli učitelé v průzkumu (novinky.cz)

30. 11. 2016 Napsali o nás, NOVINKY

Většina učitelů základních škol si myslí, že rodiče nemají dostatek informací o státních přijímacích zkouškách na střední školy. Vyplývá to ze šetření neziskové organizace EDULAB. Podle něj by také nemalá část učitelů uvítala pomoc při přípravě na tyto přijímací zkoušky.

Máte informace o průběhu a obsahu státních přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia? Připravují se na ně žáci? Jaký postoj k nim mají rodiče budoucích středoškoláků? Nejen na tyto otázky odpovídali pedagogové ze základních škol.

Šetření prostřednictvím dotazníků proběhlo ke konci října v rámci Programu podpory digitalizace škol. Odpovědělo 602 učitelů.

Téměř 59 procent dotázaných pedagogů uvedlo, že považuje míru volně dostupných informací o přijímacích zkouškách za dostatečnou, 41 procent si však myslí pravý opak a uvítalo by ucelenější informace.

Nejčastějšími zdroji informací jsou pro učitele Cermat, ministerstvo školství, Scio a EDULAB. Více než 63 procent respondentů si myslí, že o dané problematice nejsou dostatečně informováni rodiče.

„Z praxe víme, že mezi rodiče žáků se tyto informace dostatečně nešíří. Přitom právě oni ovlivňují to, zda a kam bude dítě podávat přihlášku, rovněž co pro úspěšné přijetí podnikne. Snažíme se je tedy aktivně oslovovat, aby věděli, co jejich děti v letošním školním roce čeká,“ konstatovala Martina Šmídová, ředitelka vzdělávací společnosti Tutor.

Zájem o přípravné kurzy

Z výsledků šetření dále vyplynulo, že 76 procent dotázaných odpovědělo kladně na dotaz, zda mají žáci a rodiče zájem o přípravné kurzy. Téměř 79 procent učitelek a učitelů připravuje své žáky také na neúspěch u přijímaček.

V neposlední řadě pak více než 83 procent pedagogů odpovědělo, že by ocenilo pomoc při přípravě na tyto zkoušky.

Šetření připravila nezisková organizace EDULAB. „Věnujeme se jak popularizaci moderních technologií ve výuce, tak aktuálním tématům ve školství. Jelikož jsme původní profesí učitelé, zajímáme se o vzdělávání komplexně. Proto jsme se rozhodli provést šetření zaměřené na přípravu a informovanost učitelů, rodičů a žáků ohledně státních přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy,“ vysvětlil Michal Orság, ředitel EDULAB.

Zdroj: novinky.cz

infografika_co_si_myslite_o_statnich_prijimacich_zkouskach