Růstového nastavení mysli je potřeba podporovat

13. 11. 2019 NOVINKY

Růstové nastavení mysli je jedním z témat v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Psycholožka Carol Dwecková, která se zaměřuje na studium motivace, osobnosti a rozvoje, definuje dva druhy myšlení, a to buď fixní, nebo růstové nastavení mysli (fixed vs. growth mindset). Učitelé by měli vědět, jakým způsobem jejich žáci přemýšlí, jak to ovlivňuje jejich učení a i to, že mohou přístup žáků k učení změnit.

Někteří lidé věří, že úspěch je založen na vrozených schopnostech a tíhnou k fixnímu nastavení mysli. Jiní věří, že úspěch je založen na tvrdé práci, učení, tréninku a trpělivosti, a mají růstové nastavení mysli. Lidé, kteří mají fixní nastavení mysli, se vyhýbají výzvám, snadno se vzdávají, úsilí vnímají jako zbytečné, negativní zpětnou vazbu nepřijímají a nemají dobrý pocit, když vidí úspěch ostatních. Zatímco lidé s růstovým nastavením mysli výzvy přijímají, učí se z chyb, vytrvají, když přijdou překážky a poučí se z nich, věří, že k dosažení úspěchu je potřeba úsilí, kritiku přijímají a v úspěchu ostatních vidí inspiraci.

Podobnému tématu se v 60. letech věnovali ve své studii s názvem Pygmalion in the Classroom Robert Rosenthal a Lenore Jacobson.

V 18 třídách základní školy dostali žáci test studijních předpokladů. Dvojice Rosenthal/Jacobson následně informovala učitele, že 20 % žáků má vysoký potenciál a je u nich očekáváno další velké zlepšení. Co učitelé nevěděli, je, že tito studenti byli vybráni náhodně bez jakékoliv spojitosti s proběhlým testem.

O osm měsíců později byl test opakován. Výsledkem bylo, že ze skupiny náhodně vybraných studentů se zlepšilo 47 %, zatímco jen 18 % těch, o kterých učitelé dopředu neměli žádné (pozitivní) informace. Co to znamená? Učitelé k vybraným studentům přistupovali jinak, pozitivně a podpůrně, a zvyšovali tak jejich motivaci a sebedůvěru.

Pokud tedy ke svým žákům učitelé přistupují s přesvědčením, že toho moc nezvládnou, mohou mít tendenci učit je jednoduché věci. Dávají přednost drilu, diktování poznámek, zadávání jednoduchých úkolů a celkově se spokojí s prostými odpověďmi.

Na odborné konferenci, která proběhne 27. listopadu v Plzni, povede Květa Sulková workshop zaměřený na téma růstového nastavení mysli. Konference bude rozdělena do dvou bloků, kdy první nabídne odborné přednášky a druhý několik praktických workshopů, které povedou jak lídři formativního hodnocení a učitelé, tak vzdělavatelé z řad akademické či neziskové sféry.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.