Šablony pro MŠ (DVPP 16 hodin)

9. 5. 2018 NOVINKY
Šablony pro MŠ (DVPP 16 hodin)

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin v rámci výzvy
č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.

Termíny kurzů zaměřených na matematickou a čtenářskou pregramotnost pro učitele MŠ online
na www.edukacnilaborator.cz/pregramotnosti.