Šest měsíců projektu Škola dotykem

11. 3. 2015 NOVINKY

První půlrok s tablety uběhl rychle a ten další bude ještě rychlejší. V červnu nás čeká závěrečná konference, zhodnocení výzkumu a ukázky tabletové výuky. Konec to ale nebude. Budeme pokračovat dál a společně s učiteli postupně vytvářet metodiku výuky pomocí moderních technologií. Teď se ale vraťme o několik měsíců zpět.

Vzpomínám si na srpen, kdy proběhlo první školení učitelů zapojených do projektu Škola dotykem. Byli jsme nadšení, i když jsme věděli, že to nebude jednoduché a to hlavně časově. Někteří učitelé drželi tablet v rukou poprvé a možná až tehdy si uvědomili, do čeho jdou. Neuběhlo ani půl roku a já během dalších školení učitelů z celé republiky ukazuju materiály, které tito učitelé vytvořili. A jsou to opravdu ukázkové materiály. Pokud mi nevěříte, podívejte se do sekce Materiály na www.skoladotykem.cz.

Tablety vnímám jako doplněk výuky. Role učitele ve výuce je totiž nezastupitelná. Hodinu vede učitel a rozhoduje se, kdy použije tužku a papír a kdy tablety nebo dotykovou obrazovku. Podobně je to v běžném životě. Já si pro zhodnocení prvních šesti měsíců s tablety vybral tu klasičtější cestu, tedy psaný text. Učitelé projektu Škola dotykem hodnotí svou práci také. Využívají k tomu moderní technologie a vzniká tak série Videoblogů, kde popisují svá očekávání, motivaci a v neposlední řadě zkušenosti. Na Videoblogy jednotlivých škol se můžete podívat na webu projektu Škola dotykem.

V dubnu začíná druhá fáze výzkumu. Výzkumný tým navštíví všech 12 škol a bude pracovat na kvalitativní části výzkumu. Rozhovory s učiteli a žáky a účast na běžné hodině s tablety. Veškeré poznatky propojí s kvantitativní částí výzkumu, tedy s dotazníky, a výstupem bude závěrečná studie. Změní se postoj žáků ke škole? A k učitelům? Baví učitele a žáky hodiny více? To vše se dozvíme.

Děkuju všem, kteří se na projektu podílí, hlavně ale učitelům. Bez nich by projekt existoval pouze teoreticky, na papíře nebo uložen v textovém editoru v počítači a to bych nechtěl. Věřím, že se uvidíme 9. června v Praze na závěrečné konferenci projektu Škola dotykem. My se těšíme.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11