Škola dotykem vstupuje do dalšího roku

16. 9. 2015 NOVINKY

Projekt, v jehož rámci 12 českých škol používá ve výuce tablety a další dotykové technologie, pokračuje i ve školním roce 2015/2016. Novinkou jsou školicí centra vznikající na zapojených školách, kde budou probíhat bezplatné semináře pro učitele i z jiných škol. A co na to říkají ti, kteří získávali zkušenosti s prací s moderními technologiemi a digitálním vzdělávacím obsahem již vloni?

Petra Červenská, učitelka pražského Gymnázia U Libeňského zámku: „Pokračování přijímáme jako výzvu pro nás i naše studenty, abychom mohli naše dovednosti při využívání tabletů ve výuce ještě zlepšovat. Osobně se nejvíce těším na studenty, kteří s tablety ještě nepracovali, na jejich počáteční reakce a cestu, kterou společně podnikneme. Letos budu mít možnost je při tom s nadhledem pozorovat, což v loňském roce nešlo. Byla jsem současně žákem i učitelem. Během projektu jsem se ale naučila, jak tablet efektivně využít. Stejně jako křídu či papír ho teď beru jako standardní pomůcku v hodině.“

10

Irena Vokrojová, učitelka ZŠ Křídlovická, Brno: „Do druhé fáze projektu vstupujeme s novou kmenovou třídou a těším se na jejich nové nápady a témata, která nás čekají. Sice budu muset děti opět učit ovládání některých aplikací, ale aspoň si to sama pěkně zopakuji. Možnost školit je pro mne výzvou, i když samozřejmě pociťuji nervozitu. Předpokládám, že si touto činností své dosavadní poznatky a zkušenosti utřídím a dotazy a poznámky účastníků budou zajímavými podněty pro další práci.“

Kateřina Tůmová ze ZŠ Pohůrecká v Českých Budějovicích: „Zprávu o pokračování projektu Škola dotykem na naší škole jsem přijala s nadšením, protože i v loňském roce jsme nadšeni byli. Na prvním společném setkání se zástupci EDUkační LABoratoře jsme se dozvěděli, co nás čeká v nadcházejících měsících a již se těšíme, až se vrhneme na práci na dlouhodobějším projektu. Školení pro učitele mi přijde úžasné hlavně v tom, že učitele školí učitelé na základě vlastních zkušeností. Co se týká reakcí žáků na pokračování v projektu, dokáži zcela s jistotou tvrdit, že mají všichni obrovskou radost, protože je práce s tablety v loňském školním roce bavila.“

Drahuše Nováková, ředitelka ZŠ Marie Curie Sklodowské, Jáchymov: „Zprávu o pokračování projektu jsme uvítali. Také žáci reagují velmi příznivě. Již teď se těší na nové zadání. V minulém školním roce byl pro nás projekt přínosem a dopomohl nám k lepšímu interaktivnímu vybavení školy, které žáci využívali. Těšíme se na další spolupráci, na nové úkoly, které budou vypracovávat nejen učitelé školy, ale hlavně děti.“

Magda Dostálová, učitelka Gymnázia Jeseník: „Jsme rádi, že máme možnost účastnit se výzkumného projektu Škola dotykem. V loňském školním roce jsme splnili všechny požadované výstupy a získali mnoho zkušeností. Potěšily nás pozitivní ohlasy na práci naší školy na konferenci ŠKOLA DOTYKEM živě. Letos bychom rádi práci s tablety rozšířili do dalších tříd a zapojili větší množství studentů.“

Miloš Novotný, ředitel ZŠ v Nemyčevsi: „V rámci ukázkových hodin, které na nás budou ovšem klást velké organizační i časové nároky, se pokusíme s tímto systémem seznámit kolegyně a kolegy z dalších málotřídních škol. Jsme zvědaví, zda u nich naše práce najde odezvu. Žáci přijali informaci o pokračování projektu se samozřejmostí, protože budou pouze navazovat na již získané znalosti a dovednosti.“

Barbora Bičejová, učitelka ZŠ Borovského, Karviná: „Pokračování projektu vnímám jako další příležitost k vlastnímu rozvoji v oblasti využití IT technologií ve výuce. Kromě toho, že budeme v hodinách i nadále pracovat s tablety, bude součástí naší práce školit další kantory a šířit tak dál smysluplné využití tabletů ve školách. Žáci se v loňském roce práci s tablety rychle přizpůsobili, změnu ve výuce přijali pozitivně, a proto se na pokračování těší. Osobně bych se letos chtěla věnovat hlavně aplikacím zaměřeným na testování.“