Škola nové generace: Karanténa přinesla nové možnosti, digitální gramotnost je nutná (zena.cz)

14. 4. 2020 NOVINKY
Škola nové generace: Karanténa přinesla nové možnosti, digitální gramotnost je nutná (zena.cz)

Není to tak dlouho, co jsme děti od monitoru počítače museli někdy doslova odhánět, teď bývá problém je k němu dostat.  Alespoň pokud jde o výuku, která musí pokračovat i v karanténě.

Zatímco ještě nedávno byl člověk, který neměl „chytrý telefon“, nevyužíval internet a neměl účty na sociálních sítích, pomalu hoden obdivu, teď je to spíš už handicap. Bez moderních technologií se už zkrátka neobejdeme a generace našich dětí už vůbec ne. To dokazuje současná situace, kdy se školní výuka přesunula z klasického frontálního modelu do on-line prostoru.

Jak vypadá výuka v karanténě

Svět se kvůli koronaviru nezastavil a situaci se musí přizpůsobit, ať se nám to líbí, nebo ne. Úkoly posílají učitelé mailem, případně jsou umístěny na webových stránkách školy. Vypracovaná zadání si děti pak musí oskenovat a poslat zpátky učitelům opět elektronicky. Výjimkou nejsou ani hodiny, které školáci tráví se svými vyučujícími na Skypu či jiných platformách umožňujících videohovory. Nic není dokonalé a chyby se určitě najdou. Množí se zejména stížnosti na velké množství úkolů a nové látky, kterou si musí žáci nastudovat sami, případně s rodiči.

„U on-line výuky nejde pouze o překlopení učebnic na internet. Zaslat e-mailem zadání stránek k prostudování není efektivní výuka, takový přístup do moderní pedagogiky nepatří. I celá sborovna by měla postupovat jednotně a žáky zbytečně nepřetěžovat. Učitelé by si měli vytvořit týdenní plán a nechat žáky plnit úlohy dle zájmu a schopností, vlastního rozvržení, tempa či přístupu k internetu. Samostatnou kapitolou je zpětná vazba během on-line výuky. Zde bych apeloval na učitele a vyzdvihl jedno z mnoha pravidel, hlavně prosím neznámkovat,“ říká Michal Orság, ředitel EDUkační LABoratoře, která se věnuje mimo jiné vzdělávání pedagogů a inovacím v oblasti školství.

Více na zena.cz