Spor o Hejného metodu

3. 5. 2018 NOVINKY

V Hejného kauze se velmi často říká jen A, ale už ne B. Jedním z argumentů odpůrců je, že mnoho učitelů ani neví, jak Hejného metodu správně aplikovat a své žáky pořádně nic nenaučí. Ano, to samozřejmě může být pravda. Ale co učitelé, kteří učí špatně podle klasických metod? Naučí líp? Jasně, že ne. Žádná metoda není samospásná.

Dále se argumentuje tím, že neexistuje plošné a důkladné šetření, které by potvrdilo výrazný přínos Hejného metody. Neexistuje ale ani žádné, které by ukazovalo opak. Dle společnosti H-mat provedla jediný reprezentativní průzkum v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ČŠI v roce 2017. Součástí bylo rovněž hodnocení vztahu Hejného matematiky k dosaženým výsledkům žáků 5. ročníku základní školy v testování matematiky. Postup byl takový, že každému z 2 605 učitelů, kteří odpověděli, byl přiřazen průměrný dosažený výsledek žáků jeho školy a následně byla počítána průměrná hodnota úspěšnosti pro učitele využívající, respektive nevyužívající postupy Hejného metody. Výsledky ukazují na mírně vyšší průměrnou úspěšnost žáků při využití Hejného matematiky (61,6 %, respektive 60,5 %).

Nejsem skalním zastáncem Hejného metody, nikdy jsem čistě na jejím základě neučila, jsem ale typ učitele, který by touto cestou pravděpodobně chtěl jít. Hlavně bych ale chtěla mít možnost volby, která by byla na mě jakožto učiteli. Na druhou stranu nemám logicky nic proti učitelům, kteří volí tradiční metody. Nevěřím v násilné přeučování učitelů na něco, v čem nevidí smysl a nemají vnitřní motivaci. To nikdy nemůže fungovat.

PS: A ještě bych ráda dodala, že H-mat klade velký důraz na samotné vzdělávání učitelů, kteří se dle Hejného matematiky rozhodnou učit.

Mgr. Květa Sulková, metodička pro sekundární vzdělávání EDULAB a učitelka matematiky