Státní přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy (dotazník)

25. 10. 2016 NOVINKY

Čekají letos vaše žáky jednotné přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy? Pomozte nám získat ucelený přehled o tom, jak si stojí učitelé, žáci a rodiče v otázce státních zkoušek. Jsou dostatečně informováni a připraveni? Váš názor nás zajímá. Zapojte se do krátkého dotazníkového šetření.

Vaše odpovědi nám pomohou při přípravě aktivit pro učitele, rodiče a žáky, kterých se přijímací zkoušky týkají.

Dotazník naleznete na www.edukacnilaborator.cz/prijimaci-zkousky-dotaznik. Abychom vám výsledky dodali co nejdříve, vyplňte prosím dotazník do 31. 10. 2016.