Syndrom vyhoření v pedagogické profesi (Řízení školy)

6. 6. 2018 NOVINKY
Syndrom vyhoření v pedagogické profesi (Řízení školy)

Syndrom vyhoření je definován jako citové a mentální vyčerpání pramenící z dlouhodobého stresu z práce. Projevuje se v psychické i fyzické rovině a nepříznivě ovlivňuje život vyhořelého člověka i jeho vztahy. Mezi příznaky patří například dlouhodobý pocit únavy, nechuť do práce, podrážděnost, vyčerpání, nadměrná sebekritika, cynismus, negativismus, bolesti hlavy, nespavost nebo snížená mentální akceschopnost. Tyto změny následně ovlivňují náhled na profesní realitu.

Zdroj: Řízení školy, červen 2018