Téměř 700 učitelů prošlo bezplatnými semináři v rámci projektu Škola dotykem AKADEMIE

28. 1. 2016 NOVINKY

Zvýšit si své digitální kompetence a dál je rozvíjet v praxi se v průběhu prvního pololetí školního roku 2015/2016 rozhodlo na 700 učitelů. V rámci projektu Škola dotykem AKADEMIE se zúčastnili bezplatných seminářů, během kterých se seznámili s možnostmi smysluplného využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce. Z následného dotazníkového šetření plyne, že pro téměř 96 procent z nich bylo toto školení přínosem pro další pedagogickou praxi a 97 procent se vyjádřilo, že naplnilo jejich očekávání.

Bezplatné semináře probíhají po celý školní rok 2015/16 ve 12 digitálních třídách vybudovaných v rámci projektu Škola dotykem, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř │ EDULAB s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. „Lektoři byli skvělí, úžasní, odborně na výši s širokým profesionálním rozhledem. Praktické ukázky byly zajímavé, jasné a názorné. Velkým plusem je, že nás konečně školil někdo z praxe a ne z kanceláře,“ uvedla většina dotázaných pedagogů.

Po každém semináři vyplnili návštěvníci krátkou zpětnou vazbu. Na výsledky se můžete podívat na infografice níže.

infografika

„Dostala jsem příležitost sdílet své zkušenosti z výuky v tabletové učebně s dalšími učiteli. Osobně se domnívám, že tento seminář je skvělým startem pro ty, kteří k výuce s tablety dosud neměli odvahu. Učitelé, kteří s tablety již pracují, získali během diskuzí řadu nových podnětů pro vlastní práci. Zajímavé bylo pozorovat, jak si již při semináři připravovali materiály do své výuky. Účastníci oceňovali semináře po stránce obsahové nabídky – tvorba poznámek v tabletu, zpracování a využití fotografií, práce s výukovými aplikacemi či správa třídy v prostředí Samsung School. Zájem vyvolala i ukázka vzdělávacích materiálů na portálech www.ekabinet.cz a www.tuul.cz. Doufám, že semináře budou pokračovat i do budoucnosti, protože smysluplné využití tabletů ve výuce je aktivitou pozitivně hodnocenou ze strany učitelů, rodičů i žáků,“ konstatovala Petra Červenská, učitelka a lektorka z Gymnázia U Libeňského zámku v Praze.

Cílem projektu Škola dotykem AKADEMIE je rozšířit povědomí o možnostech moderního školství. O tom, že moderní technologie v rukou kreativních učitelů poskytují řadu výhod, jako je například vyšší motivace žáků, rychlejší pochopení učiva díky názornosti a interaktivitě, rovný přístup k informačním a vzdělávacím zdrojům. „Zájem z řad učitelů o semináře Škola dotykem AKADEMIE nás velice těší, stejně jako pozitivní výsledky zpětné vazby, která po každém školení probíhá. Společně s učiteli projektu jsme se snažili vytvořit místo, kde se mohou se svými kolegy setkávat, mají prostor ke sdílení informací a zároveň jim předají praktické zkušenosti. Lektorům bych chtěl poděkovat za výbornou práci, protože se své nové role zhostili opravdu svědomitě,“ řekl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř │ EDULAB.