Testy a domácí úkoly vypracovávají žáci a studenti nejraději na tabletech

14. 3. 2017 NOVINKY

Používání moderních technologií na základních a středních školách výuku zatraktivnilo, zkvalitnilo a zpestřilo. Uvedlo to 92 procent učitelek a učitelů v anketě, která proběhla v rámci projektu Škola dotykem. Ten už třetím školním rokem realizuje nezisková organizace EDUkační LABotaroř (EDULAB) za podpory společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak na 12 školách a na třech pedagogických fakultách v České republice. Celkem je do něj zapojeno více než 1000 žáků a 100 učitelů.

Dalším velkým přínosem výuky v digitálních učebnách a začlenění tabletů mezi běžné učební pomůcky je zlepšení digitálních kompetencí, a to nejen u žáků, ale také pedagogů. Téměř 90 procent z celkem 27 dotázaných uvedlo, že zatímco před vstupem do projektu Škola dotykem by své schopnosti a znalosti při používání ICT technologií ve výuce oznámkovali trojkou, v současné době by se ohodnotili dvojkou.

„Na začátku projektu Škola dotykem jsme měli vizi. Učitelé a žáci si zvýší své digitální kompetence, studenti se naučí pracovat s informacemi, kriticky myslet a přestanou moderní technologie vnímat pouze jako hračku. Také jsme považovali za důležité setkávat se s učiteli a poskytovat jim kontinuální metodickou podporu. Podle zpětné vazby se nám vše zmíněné podařilo, což považuji za obrovský úspěch,“ řekl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Drtivou většinu žáků a studentů podle dotázaných pedagogů výuka s tablety baví a do školy se těší. Nejraději na nich vypracovávají testy, písemné zkoušení, domácí úkoly, a také hledají nové učivo a aktuální informace. „Žáci se naučili vnímat tablet ne jako hračku a stejně tak začali používat i svůj mobil,“ uvedla Lenka Cvešprová, výchovná poradkyně ZŠ Školní v Lounech. Petra Červenská, učitelka Gymnázia U Libeňského zámku v Praze 8, napsala: „Studenti jsou bez problémů schopni pracovat na úkolech samostatně, nepotřebují učitelskou podporu při manipulaci s dotykovými technologiemi.“ Dvě třetiny učitelů dále shodně uvedly, že žáci a studenti mezi sebou více komunikují a vzájemně si pomáhají, čímž se v digitálních třídách posílila týmová spolupráce. Jsou aktivnější, lépe pracují s internetem a třídí informace. Zkrátka mají chuť se učit, poznávat a vytvářet nové věci.

Na otázku, z čeho měli před vstupem do projektu Škola dotykem největší obavy a zda se potvrdily, asi 70 procent učitelek a učitelů odpovědělo, že z reakce okolí, svých kolegů a také rodičů vyučovaných dětí a studentů, protože šlo o něco nového. Všichni také shodně uvedli, že se jejich obavy nepotvrdily.

„Do projektu jsme vstupovali s cílem ukázat potenciál dotykových technologií ve vzdělávání a potvrdilo se, že jejich vhodným zapojením profitují ne jenom žáci ale i učitelé. Určitá znalost digitálních dovedností je v dnešní době nutností, a to u všech věkových kategorií. Mile nás překvapilo i to, že výuka s tablety zlepšila i jiné dovednosti, a to zejména ty měkké jako týmová práce, lepší komunikace a schopnost prezentovat. Navíc vyrostli i samotní učitelé, kteří překonali počáteční strach a obavy z nového a teď své zkušenosti sami dále zdokonalují a šíří dál,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

  • FOTO_1
  • FOTO_2
  • FOTO_3