Tisková konference

2. 11. 2018 NOVINKY

EDUkační LABoratoř a Tutor pořádají tiskovou konferenci k příležitosti představení výsledků dotazníkového šetření mezi řediteli základních škol, do kterého se v říjnu 2018 zapojilo přes 10 % základních škol v ČR.

Termín konání: středa 7. listopadu 2018 od 10.00 hodin
Místo konání: EDUkační LABoratoř, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, vchod B/C, 3. patro
Účast: Michal Orság, ředitel EDUkační LABoratoř, Miluše Vondráková, vedoucí přípravných kurzů Tutor,
Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ Lázně Bělohrad

Zájemci se mohou registrovat na info@edulabcr.cz nebo 212 245 509.