Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků (Učitelský měsíčník)

3. 2. 2021 NOVINKY

Dle kognitivní psychologie má paměť obrovský vliv na učení. Školní úspěch do značné míry závisí nejen na schopnosti žáků uchovávat si v paměti důležité informace, ale také na schopnosti si tyto informace vybavit a použít je v rozmanitých kontextech tak, aby si utvářeli nová spojení a významy.

MICHAL ORSÁG, KVĚTA SULKOVÁ

Zdroj: Učitelský měsíčník 1/2021