Tříbarevný test

11. 6. 2020 NOVINKY
Tříbarevný test

Technikou pro opakování učiva je například tříbarevný test: učitel připraví pro žáky tzv. pretest, který neznámkuje. Nejdřív na něm žáci pracují samostatně a vyplňují jednou barvou, pak ve skupině a vyplňují druhou barvou, nakonec mohou použít libovolné zdroje (učebnice, internet) a vyplňují třetí barvou. Když se na test zpětně podívají, vědí, co zvládli samostatně a na co je třeba se v učení zaměřit.

Zároveň při jeho plnění dochází ke vzájemnému učení žáků, spolupráci a posilování sociálních dovedností. U tohoto testu je důležité nakonec sdělit žákům řešení, aby měli garanci správnosti učebního materiálu, který dále využijí při vlastním učení.

Chcete vědět víc? www.chciformativnihodnoceni.cz