Trimino

5. 9. 2022 NOVINKY

Aktivita je vhodná pro jednotlivce či skupiny při opakování (procvičování) a upevňování znalostí. Cílem je sestavit z trojúhelníkových dílků kompaktní obrazec (z 9 dílků trojúhelník, z 12 dílků hvězdu a z 24 dílků šestiúhelník; viz obrázek).

Trimino se vytváří pomocí online programu, do které se zadávají dvojice a aplikace vygeneruje trojúhelníkové dílky. Žáci skládají dílky tak, aby vždy dva související pojmy ležely vedle sebe. Po správném spojení všech dílků vznikne odpovídající obrazec.

Ale co vám budeme vyprávět, vyzkoušejte aplikaci sami na https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php.