Učitelská stávka jako symptom českého školství (Řízení školy)

9. 1. 2020 NOVINKY

Učitelé stávkovali za zvýšení tarifních platů v roce 2020 o 10 %, nikoliv o vládou navrhovaných 8 %. Mnozí z nich vnímali zapojení do stávky jako vyjádření nesouhlasu s celkovým stavem školství a nastavením vzdělávací politiky v České republice. A samotný nástroj stávky je v pořádku. Zároveň si myslím, že rozhodnutí, zdali se jí bude pedagog účastnit, by mělo být v kompetenci každého jednotlivce a mně nikterak nepřísluší postoj vyučujících ke stávce hodnotit.

Zdroj: Řízení školy (leden 2020)