Umění sebepéče

10. 9. 2019 NOVINKY

Psychoterapeutka Mgr. Michaela Kocvelda připravila pro pedagogy mateřských škol kurz Umění sebepéče.

 

 

 

Kdy: každý čtvrtek od 19. 9. do 21. 11. 2019
Čas: 18.15–20.15
Místo: YogaShala, Křižíkova 226/16, Praha 8 – Karlín
Rozsah: 10 x 120 minut
Maximální kapacita: 10 účastníků
Cena: 3950,- Kč

Na kurzu si vyzkoušíte a zažijete různé relaxační a meditační techniky, které jsou účinným nástrojem pro prevenci i překonávání stresu, napětí či syndromu vyhoření.

Můžete se těšit na Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, autogenní trénink, relaxace s imaginacemi nebo meditace všímavosti (mindfulness).

Cyklus deseti setkání obsahuje 20 hodin tvořivé, sebezkušenostní a zážitkové formy osobního rozvoje a odpočinku. Každé setkání je zaměřené na jedno téma (hodnoty, role, vztahy, emoce, potřeby aj.)

Více informací naleznete v příloze a na www.svojicestou.cz/kurz-umeni-sebepece.