Úvod do formativního hodnocení (Učitelský měsíčník)

7. 10. 2020 NOVINKY

Formativní hodnocení. Pro někoho ideální způsob vedení výuky, pro jiného prázdný pojem a jen další požadavek České školní inspekce. Pojďme si říct, jak to ve skutečnosti s formativním hodnocením je a jak ho vědomě a systematicky aplikovat do praxe.

Michal Orság, Květa Sulková

Zdroj: Učitelský měsíčník 1 / 2020