V krajích vzniknou Centra kolegiální podpory

28. 3. 2019 NOVINKY
V krajích vzniknou Centra kolegiální podpory

Změna pohledu na způsob a funkci hodnocení žáků byla hlavním tématem prvního setkání lídrů skupin formativního hodnocení v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Od září povedou lídři centra kolegiální podpory na svých školách a budou předávat know-how a zkušenosti nejen svým kolegům ve škole, ale také ostatním pedagogům v kraji.

Cílem prvního ze série workshopů, které tvoří ucelený vzdělávací modul k první fázi zavádění formativního hodnocení, a který dvacet čtyři lídrů z devíti škol postupně absolvuje, bylo především vyjasnění chápání pojmu hodnocení a jeho vztahu k pojetí výuky. Všichni lídři prezentovali svůj vztah k hodnocení a shodli se, že známka jako jediná zpětná vazba se dlouhodobě jeví jako nedostatečná. Pedagogové hledají jiné způsoby hodnocení. Chtějí hodnotit tak, aby informace obsažená v hodnocení byla žákům užitečná. Proto se rozhodli zapojit do projektu. Všichni velmi kladně hodnotili, že projekt školám nabízí nejen vzdělávací program v oblasti jiných forem hodnocení, ale především dlouhodobou metodickou podporu při jejich zavádění ve své praxi.

Některé ze zapojených škol dlouhodobě využívají například na vysvědčení formu slovního hodnocení, ale vyučující jsou si vědomi nedostatků a limitů této formy hodnocení a shodují se, že i tento způsob má své odpůrce z řad učitelů, žáků i rodičů. Hlavním účelem hodnocení ve formativní funkci je však průběžné poskytování zpětné vazby žákovi během celého procesu učení, které mu napomáhá dosahovat efektivněji učebních cílů. Učitelům potom umožňuje dělat smysluplná rozhodnutí při plánování a realizaci výuky a žákům dává pocit sounáležitosti s vlastním procesem učení.

Zavedení formativního hodnocení do praxe vyžaduje hlubokou znalost technik a porozumění tomu, kdy, jak a proč je využívat. Realizátoři projektu sestavili vzdělávací program tak, aby workshopy byly především praktické. Velký důraz kladou na reflexi příkladů z reálné výuky, kdy na praktických příkladech ukazují metody tak, aby si je účastníci kurzu zažili sami na sobě a mohli reflektovat jejich využití ve své praxi.

„Za sebe mohu říci, že jsem o zapojení do projektu nepřemýšlel ani minutu. O formativní hodnocení se zajímám již delší čas, přesto se mi zdá, že jsem stále na začátku. Jsem rád, že se mohu díky projektu posunout a předávat v budoucnu získané zkušenosti i ostatním učitelům ze škol v okolí. Hodnocení ve formativní funkci je přesně to, v čem vidím ve svých hodinách smysl. Vnáší do výuky nejen systém a strukturu, ale vede také žáky k samostatnosti a převzetí odpovědnosti za vlastní učení,” říká Milan Khas ze ZŠ Staňkov.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách

Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění formativního hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory v oblasti formativního hodnocení. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.