V mateřské škole v Hustopečích jsme otevřeli Metodické centrum pro předškolní vzdělávání

9. 10. 2015 NOVINKY

Osvěta v oblasti integrace digitálních technologií a nových progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a podpora rozvoje digitální gramotnosti učitelů, to vše je posláním Metodického centra pro předškolní vzdělávání, které bylo 8. října otevřeno v mateřské škole v Hustopečích.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. K efektivnímu využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti pak EDULAB nabízí mateřským školám metodickou příručku Školka hrou.

Hlavní činností metodického centra v Hustopečích budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. „Vznik metodického centra je unikátní myšlenkou, která přináší pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet, získávat přehled o nových možnostech pro svou práci, a to vše na základě sdílení pozitivních zkušeností především v praktické podobě. Naši lektoři v něm budou předávat ostatním kolegům zkušenosti z vlastní praxe a také ověřovat nové metody a postupy,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

„Rádi obohatíme naše vzdělávací aktivity o nové prvky a zpestříme výuku využitím nejmodernějších pomůcek a to nejen dětem, ale i pedagogům. Digitální vzdělávání je ideální forma vzdělávání, která vede k naplnění nabídky jednotlivých školních vzdělávacích programů, očekávaných výstupů a využití dovedností dětí,“ uvedla Blanka Nešporová, ředitelka MŠ v Hustopečích a dodala: „Děti v dnešní době již automaticky používají notebooky, smartphony či tablety, které jsou v domácnostech samozřejmostí. Mateřská škola je tak může jako prvotní instituce vzdělávání přirozeně zařadit do své nabídky a učitelé mohou usměrňovat výběr vhodného vzdělávacího obsahu k rozvoji dítěte moderními formami práce.“

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla na vybraných pilotních mateřských školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Hustopečích. V centrech budou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

 • 2.JPG
 • 9.JPG
 • 8.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 17.JPG
 • 16.JPG
 • 11.JPG
 • 10.JPG
 • 12.JPG